Välkomma till websidan av "Initiatven för ett jämlikt Europa"!

Här finner ni Upprop för solidariskt och jämlikhetens Europa.

Kortversion

Underteckna här

Lista över undertecknare

Diskussionsforum

Lenk till skiften av Roth/Paâadimitriou "Förhindra katastrofen- Manifest för ett

- kommentarer

- Källor

Termer

bulletiner

Arbetsdokument