Europa znajduje się w stanie dramatycznego przełomu. Grozi nam długa depresja gospodarcza i narodowy ekstremizm. Przeciwko temu przygotowaliśmy odezwę na rzecz egalitarnej i solidarnej Europy. Ucieszymy się, jeżeli będziecie gotowi i gotowe tą odezwę czytać, dyskutować, komentować i rozsyłać dalej. Dziękujemy!

 

You will find here:
 
Appeal for an Egalitarian Europe

Short version
 
Sign here
 
List of Signatories
 
Discussion Forum
 
Links to the Pamphlet: Karl Heinz Roth / Zissis Papadimitriou: Prevent the Catastrophe – Manifesto for an Egalitarian Europe
 
-Glossary
 
-Bibliography