Europa se nalazi u jednoj dramaticnoj preokretnoj situaci. Prijeti joj jedna duza ekonomska depresija i jedan ekstremni nacionalizam.

Mi smo protiv toga napisali  poziv za jedan egalitarizam i solidarnu Europu. Bit ce nam drago ako ovaj poziv procitate,  diskutirate potpisete , komentirate i dalje prosirite, Hvala!

To pozivanje i poziv u skracenoj verziji nazali se na razlicitim jezicima, ali ne i na hrvatskom srbskom i bosanskom. Stoga ovaj tekst za pokret lijevicara  sa balkana je od velikog znacaja, molimo za pomoc prevodjenja.

You will find here: 

Poziv za jednu egalitarnu Eurupu

Skracena verzija

Potpisite ovdje

Lista potpisani

Distutantni Forum

Letak prema lijevo: Karl Heinz Roth/Zissis Papadimitriou:= sprijeciti tu katastrofu -manifest za egalitarnu Europu

- rijecnik-glosar

- izvor i popis literatura